Follow

Ik heb een idee.
Ik ga de post halen, in mijn voortuin zitten en dan kunnen de mensen het gewoon bij mij ophalen.

Niet bang zijn voor Amy, die heeft een grote mond maar doet niks.
Meestal..

Sign in to participate in the conversation
SoNoMu

SoNoMu (Sound Noise Music) is a mastodon instance for musicians, sound-artists, producers of any kind of aural noise, songwriters, bedroom producers, sonic manglers and algorave livecoders. -> more...