Follow

Ми ще не розповідали тут про звукову інсталяцію, яка зараз працює у підвалі РадіоГаражу і має назву «Гук міста».

При скануванні одного з QR-кодів, розташованих усередині скляної колби, і переходу за посиланням, ви запускаєте програвання у просторі РадіоГаражу одного з 48 звуків міста, записаних у Львові.

Не існує єдиного «звуку міста» — у кожну секунду, у кожному місці місто звучить по-іншому.

Коли ми слухаємо запис, маємо змогу почути звукове розмаїття, яке не завжди помічаємо за інших умов.

Sign in to participate in the conversation
SoNoMu

SoNoMu (Sound Noise Music) is a mastodon instance for musicians, sound-artists, producers of any kind of aural noise, songwriters, bedroom producers, sonic manglers and algorave livecoders. -> more...