Follow

Slovenski kazenski zakonik dejanje posilstva dojema kot kaznivo samo, če so uporabljeni nasilje, grožnje ali prisila. Pravosodno ministrico Andrejo Katič pozivamo, naj čim prej pripravi predlog sprememb kazenskega zakonika, da bodo kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost opredeljena v skladu s konceptom privolitve in po modelu "ja pomeni ja".

amnesty.si/za-ja-pomeni-ja

Sign in to participate in the conversation
SoNoMu

SoNoMu (Sound Noise Music) is a mastodon instance for musicians, sound-artists, producers of any kind of aural noise, songwriters, bedroom producers, sonic manglers and algorave livecoders. -> more...