Follow

vimeo.com/413053620

Sketch 21/100

The attention wanders around freely, but follows the will to a certain extent. The interesting part for us is the creative potential of attention, and how small shifts cause new patterns.

More details about the project and source code for the sound can be found on our website roosnaflak.com/100-sketches/021-focus-fabric/
@kf I dag er fyrste gong eg tok meg tid til å høyre på det du har laga. Dette er fabelaktig fint. Så vidt eg kan forstå, har du funne di eiga stemme, og det er berre å gratulere. Eg er ikkje slik stilt at eg kan gje deg noko råd, for du greier deg utmerka godt sjølv, men eit ynskje er at du grev deg endå meir inn i ditt eige, og lyttar til di eiga røyst. Det er der det allmenne er å finne.

Takk for dagens inspirasjon.

@aujawindar og så er jeg forøvrig 100% enig med deg i at det almenne finnes i det dypt personlige. Og at det er en interessant og vanskelig oppgave å finne ut av hva det egentlig er for noe... (det dypt personlige, altså)

Sign in to participate in the conversation
SoNoMu

SoNoMu (Sound Noise Music) is a mastodon instance for musicians, sound-artists, producers of any kind of aural noise, songwriters, bedroom producers, sonic manglers and algorave livecoders. -> more...